tel. 501 133 709 / kontakt@ewawilczewska.pl

Akademia Edukacyjna

Kiedy wiedza, umiejętności i doświadczenie, które posiadamy, inspirują innych, kiedy inni szczerze dziękują za wniesioną wartość, i kiedy wreszcie nam samym sprawia radość dzielenie się własną praktyką, nie pozostaje nic innego jak pochylić głowę w podziękowaniu za ten dar uczenia innych i piękne słowa uznania naszych klientów i uczestników naszych szkoleń.

Firma Cridea Consulting Ewa Wilczewska

przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status

Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC)

Zatem oficjalnie, jako Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny VCC oddajemy do szlifowania i certyfikowania wiedzę i umiejętności z modułu „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna” .

Dobierz dogodny dla siebie termin, jeśli chcesz uzyskać certyfikat indywidualnie: terminy certyfikacji indywidualnych

lub umów się na rozmowę, jeśli chcesz zamówić certyfikację dla pracowników swojej firmy.

Ewa Wilczewska „Skuteczna i rozwojowa komunikacja interpersonalna”

Dlaczego warto zdobyć certyfikację?

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

Standard VCC

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Szkolenie i walidacja

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC.

Założenia VCC

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.

tel. 501 133 709 / kontakt@ewawilczewska.pl